Leger Des Heils
Leger Des Heils
Carwrap Leger des Heils

Carwrap Leger des Heils

Deze bus hebben we voor het Leger des Heils gewrapt. Het is een gedeeltelijke wrap. Als u kiest voor carwrapping kunt u uw hele auto laten inpakken of voor een deel. Ook kunnen we een wrap combineren met belettering of blindering. Voor het Leger des Heils hebben we meer projecten gedaan. Zo hebben we onlangs nog een auto gewrapt en een vrachtwagen beletterd. Ook hebben we een gevelreclame, een bord en spandoeken gemaakt en opgehangen. Later hebben we nog een soepbus gewrapt en verscheidende auto’s gewrapt en nog meer spandoeken gemaakt en opgehangen.

Over het Leger des Heils

De naam Leger des Heils kennen de meeste mensen wel. Zo zamelen ze kleding in en helpen ze dak- en thuislozen. Toch doet het Leger des Heils veel meer. Zo hebben ze ook projecten voor beschermd wonen voor onder andere jonge moeders, mensen met een beperking en verslaafden. Op hun website vindt u meer informatie over hun activiteiten. De inmiddels overleden majoor Bosshardt is in Nederland een van de bekendste personen van het Leger des Heils.

0