Carwrap met belettering Leger des Heils
Busjes Leger des Heils

Carwrap met belettering Leger des Heils

Voor het Leger des Heils hebben we meerdere busjes deels ingepakt. We hebben bij het wrappen ook het dak meegenomen. Met belettering hebben we het logo en wat teksten aangebracht. In het verleden hebben we ook een keer een auto gewrapt voor het Leger des Heils en onlangs hebben we een bakwagen beletterd. Ook hebben we een gevelreclame, een bord met foto’s en spandoeken voor hen gemaakt. Voor de afdeling ReShare hebben we ook spandoeken gemaakt en opgehangen.

Over het Leger des Heils

Het Leger des Heils is in Nederland een bekende organisatie die allerlei vormen van hulp biedt. Een van de bekendste personen is de in 2007 overleden majoor Bosshardt. Het Leger des Heils verricht tal van activiteiten. Van het helpen van daklozen tot en met de re-integratie naar werk of dagbesteding. Ook is ze actief op het gebied van jeugdbescherming en reclassering. Op hun website vindt u meer informatie over hun werkzaamheden.

0