Privacyverklaring

Jazet Sign & Print, gevestigd aan Bedrijvenpark Twente 425 te Almelo, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Onze contactgegevens
 • Bedrijvenpark Twente 425, 7602 KM Almelo
 • T: 0546 539 554
 • E: info@jazet.nl
 • www.jazet.nl
 • KvK: 081 423 22
Persoonsgegevens die wij verwerken

Jazet Sign & Print verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Bedrijfsnaam indien van toepassing
 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum (indien u dit hebt doorgegeven bij de nieuwsbrief)
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • BTW-nummer (indien u dit hebt doorgegeven)

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@jazet.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens?

Jazet Sign & Print verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om uw opdracht af te kunnen handelen.
 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is in verband met een offerte-aanvraag of opdracht.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten. Hiervoor gebruiken we verschillende kanalen, zoals het blog op onze website, onze social media en onze e-mailnieuwsbrief.
 • Jazet Sign & Print verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Uw gegevens worden minimaal zeven jaar bewaard. Dat heeft te maken met regels van de Belastingdienst. In die regels staat dat wij als bedrijf verplicht zijn onze administratie zeven jaar te bewaren. Na deze zeven jaar verwijderen we uw gegevens alleen als u daarom vraagt. De reden dat wij dat doen is dat u niet opnieuw al uw gegevens hoeft door te geven als u gebruik wilt maken van onze producten en diensten. Wilt u dat wij uw gegevens verwijderen? Stuur een e-mail naar info@jazet.nl.

Delen van persoonsgegevens met derden

Jazet Sign & Print deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Jazet Sign & Print blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies die wij gebruiken
 • Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. De informatie wordt anoniem opgeslagen.
 • We gebruiken cookies zodat de website beter werkt.
 • U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
 • U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen als deze niet kloppen, niet compleet zijn of niet (meer) te zaken doen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Jazet Sign & Print en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
 • U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@jazet.nl.
 • Wij zijn verplicht om onze administratie zeven jaar te bewaren voor de Belastingdienst. Dat houdt in dat wij bepaalde gegevens pas mogen verwijderen als die termijn is verstreken.
  • Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
 • Omdat u klant bent bij ons, ontvangt u de nieuwsbrief. U kunt u ook aanmelden voor de nieuwsbrief via onze website. In de nieuwsbrief zit een optie om u af te melden. Ook kunt u zich afmelden door een e-mail te sturen naar info@jazet.nl.
Hoe hebben wij uw persoonsgegevens beveiligd?

Jazet Sign & Print neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@jazet.nl.

0