Gevelreclame Leger des Heils

Gevelreclame Leger des Heils

Voor het Leger des Heils in Zwolle hebben we deze gevelreclame gemaakt. Hiervoor hebben we freesteksten van acrylaat en snijteksten gebruikt. De letters zijn met afstandshouders aan de muur bevestigd. Voor het Leger des Heils hebben we meer werkzaamheden gedaan. Zo hebben we twee spandoeken geleverd en opgehangen, een bord gemaakt, verschillende auto’s gewrapt en een bakwagen beletterd. Voor de ReShare van het Leger des Heils hebben we ook twee spandoeken gemaakt en opgehangen.

Over het Leger des Heils

De meeste mensen zullen het Leger des Heils wel kennen van de kledinginzameling. Zij doen dit al meer dan honderd jaar. Daarnaast biedt de beweging materiële en immateriële hulp aan allerlei mensen. Zo biedt ze:

  • Hulp aan mensen zonder onderdak.
  • Beschermd wonen voor onder andere jonge moeders, verslaafden en mensen met een beperking.
  • Hulp aan ouders bij de opvoeding van hun kinderen.
  • Jeugdbescherming & Reclassering.
  • Gezondheidszorg.
  • Hulp bij re-integratie naar werk of andere vorm van dagbesteding.
  • Activiteiten voor mensen die meer sociale contacten willen krijgen.

Het Leger des Heils werkt in 127 landen en biedt ook noodhulp bij rampen.

Majoor Bosshardt

Hoewel de organisatie een protestants-christelijke geloofsgemeenschap is, hoef je niet gelovig te zijn om hulp te krijgen. Een belangrijke figuur in de Nederlandse geschiedenis van het Leger des Heils is majoor Bosshardt. Door haar hulpverleningswerk werd ze een bekende Nederlander en kreeg ze allerlei onderscheidingen. Het Leger des Heils heeft ook een eigen museum in Amsterdam.

0